Hos Halberg er vi stolte af vores virksomhed, vores historie og vores kultur. Og derfor værner vi om den. Det betyder dermed også, at vi kun vil investere i en ny virksomhed, hvis atmosfæren, arbejdsglæden og engagement er godt.

 

De seneste ti år er der sket meget med selskaberne i Halberg koncernen. Virksomheden har bevæget sig fra en klassisk ledelsesstil til en flad struktur med et sæt af fælles værdier som udgangspunkt. Vi bestræber os dagligt på at blive bedre til det, vi er gode til. I den udvikling er vores værdier drivkraften bag vores handlinger. Værdierne binder virksomheden sammen og styrer os i det, vi gør over for hinanden og over for andre.

 

Vi arbejder ud fra følgende værdisæt, som er illustreret grafisk nedenfor: