En unik position i private equity landskabet. Det er ikke kun Halberg Kapitals langsigtede investeringshorisont, der gør os til en enestående investor og medejer for unoterede danske vækstvirksomheder. Halberg placerer sig i tomrummet mellem venture fonde, business angels, industrielle købere og kapitalfonde.

  • Halberg Kapital tilbyder kapital og kompetencer til virksomheder, der normalt er for små til at få kapitalfondenes opmærksomhed
  • Halberg Kapital fokuserer på traditionel industri og virksomheder med fysisk produkt, som er over den første vækstfase, og vi har til forskel fra venture fonde ikke interesse for højteknologi inden for hverken IT, pharma eller biotek, ligesom vi heller ikke beskæftiger os med nystartede virksomheder
  • Halberg Kapital stiller en række operationelle og ledelsesmæssige kompetencer i form af allerede etablerede stabsfunktioner til rådighed for de virksomheder, vi er medejere af
  • Til forskel fra den industrielle køber, som ofte overtager en konkurrent for at eliminere en trussel eller høste mest mulig synergi, så investerer Halberg Kapital i nye brancher med henblik på at differentiere indtjeningen.