Halberg kapital har fra april 2014 indgået et 50/50 samarbejde med den familieejede fynske virksomhed LBH International, der producerer kompensatorer til store industrivirksomheder.

Med direktør Rune Lindholm Skræp-Hansens fortsatte engagement er det Halberg Kapitals forventning, at virksomheden vil kunne præstere fin vækst på såvel omsætnings- som indtjeningssiden. Dette skal gerne ske som følge af, at hovedparten af den indskudte kapital får karakter af vækstkapital.

Fremadrettet vil opmærksomheden primært ligge på at styrke salgs indsatsen således, at dette også fremadrettet har samme høje kvalitet som produkterne.

Læs pressemeddelelsen her