Thomas Bastrup tiltræder 1. marts en nyoprettet stilling som Investment Manager ved Halberg Kapital A/S. Han kommer fra en stilling som vicedirektør i Sparinvest. Han er uddannet cand. polit. og har derudover en MBA fra Stanford University, USA. Hans primære opgaver bliver at indlede dialog med potentielle samarbejdsparter, at investere i virksomheder med ønske om og potentiale til vækst, og at understøtte denne vækst.