Halberg Kapital A/S er et nyt selskab i Harald Halberg-koncernen. Formålet med Halberg Kapital A/S er at skabe udvikling og arbejdspladser ved at investere i danske vækstvirksomheder.

Her fortæller adm. dir. Per Buch om virksomheden:

Hvad er formålet med Halberg Kapital?

- Det direkte formål med Halberg Kapital er at investere i danske vækstvirksomheder. Det vil sige virksomheder, der er ovre den første opstart, har overskud på driften og som har behov for at blive taget op på næste niveau i udviklingen. Vi tror, vi vil være en attraktiv partner - både i kraft af vores erfaring med at drive virksomheder, og fordi den kapital, vi stiller til rådighed, er det man kalder ”tålmodig kapital”.

Hvorfor mener I, der er behov for en investeringspartner som Halberg Kapital?

- Dansk erhvervsliv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, der er fulde af gode ideer, men som kan have svært ved at komme op i et højere gear. Ikke mindst finansieringsmæssigt er der for tiden mange udfordringer – selv om ideerne er gode og forretningen sund. Her kan vi gøre en forskel.

Hvilken type virksomheder vil I helt konkret se på?

- Vi vil se på virksomheder, der har et koncept og produkter, der har bevist deres bæredygtighed, og hvor der er et plus på driften. De har formentlig et sted mellem 20 og 100 ansatte. Så skal virksomheden have en velfungerende ledelse, med drive og lyst til, at tage virksomheden til næste niveau. Det er også vigtigt med god kemi mellem os og ledelsen, hvis det skal blive et lykkeligt ægteskab. Så der er flere elementer i spil, når vi begynder at se på de enkelte virksomheder.

Er der brancher I går udenom?

- Vi vil koncentrere os om brancher, hvor vi kan bruge vores erfaringer. Dermed erkender vi også, at fx IT og medicinalindustri er brancher, hvor vi ikke føler, vi har den specifikke ekspertise til at hjælpe virksomheder med at komme videre.

Kan I bidrage med andet end kapital?

- Det tror vi bestemt. Vi har i de forskellige Halberg-selskaber gennem årene oparbejdet en betydelig ekspertise inden for virksomhedsdrift, tilpasning af produktion, HR og økonomi. De erfaringer stiller vi til rådighed for de virksomheder, vi går ind i. Det betyder at Halberg Kapital vil være mere industrielt forankret end finansielt, i modsætning til hovedparten af de eksisterende kapitalfonde.

Halberg-koncernen og Mac Baren er kendt for tobaksproduktion. Hvorfor går i nu nye veje?

- Grundlaget for Halberg-koncernen har i mere end 180 år været at skabe udvikling, vækst og gode arbejdspladser. Vi satser fortsat på en sund drift og indtjening omkring tobaksproduktionen, hvor vi ønsker at udvikle os og forblive en af verdens førende producenter af pibetobak. Men vi ved også, at tobaksvirksomhed er et område, hvor det er svært at skabe organisk vækst. Udover at investere det løbende overskud i udvikling af virksomheden i Svendborg har vi investeret i lokal hoteldrift, ligesom en del af overskuddet er investeret i værdipapirer. Alt i alt er der skabt en solid egenkapital på mere end trekvart milliard kr. Nu er tiden kommet til at øge fokus på at skabe ny udvikling og på at skifte fra passive investeringer i aktier og obligationer til aktivt at investere udenfor vores kerneforretning.

Hvad skal bundlinjen være for Halberg Kapital og Halberg-koncernen?

- Vi forventer at vi over en årrække kan skabe et fornuftigt afkast af den kapital, vi investerer. Så er vi heller ikke blinde for, at engagementerne kan trække endnu flere dygtige folk her til vores virksomheder i Svendborg, fordi vi virkeligt får mulighed for at tilbyde medarbejderne store og alsidige udfordringer i mange dele af en virksomheds drift. Og får vi helt konkret skabt udvikling, arbejdspladser og eksportmuligheder for denne del af dansk erhvervsliv, ja så passer det godt med hele værdigrundlaget for Halberg-koncernen.

Hvornår går I i gang?

- Vi er nu i gang med at etablere grundlaget for Halberg Kapital. Når det er på plads regner vi med at begynde at evaluere markedet for investeringer i slutningen af 2008.