Det er målsætningen, at Halberg Kapital over en årrække investerer i 5-10 virksomheder. Vores vigtigste investeringskriterium er, at virksomheden har et langtidsholdbart produkt i en langtidsholdbar branche. 

Vi skal ikke i dag kunne se en grund til, at behovet for virksomhedens produkter ikke skulle eksistere om 20-30 år.
Herudover fokuserer Halberg Kapital på følgende karakteristika:

  • Omsætningen ligger i intervallet 100-250 mio. DKK
  • Antallet af ansatte er over 50
  • Selskabet har overstået den første vækstfase, er rentabel og i god gænge - Halberg Kapital investerer ikke i opstartsvirksomheder eller turn-around
  • Aktiviteterne ligger i prioriteret rækkefølge inden for fremstillingsvirksomhed, handel og service. Der investeres ikke i IT, biotek og pharma
  • Virksomheder, som eksempelvis opererer i nichemarkeder, har egne stærke brands og fysisk produkt, får størst fokus
  • Virksomheder, som opererer i brancher, hvor laveste mulige omkostninger er den primære konkurrenceparameter, bliver fravalgt
  • Selskabet skal være fysisk hjemmehørende i Danmark og have størstedelen af sin værdiskabende aktivitet her
  • Virksomheden skal ønske at ekspandere og har i den forbindelse brug for at tiltrække kapital fra en ny medejer. Den eksisterende ledelse er indstillet på fortsat at varetage den daglige drift i tæt samarbejde med Halberg Kapital

eller

  • Virksomheden står foran et generationsskifte, en MBI/MBO situation hvor køber mangler kapital eller der er iværksat et direkte salg af hele virksomheden til en finansiel eller industriel investor.

Ovenstående punkter er ikke ufravigelige. Dog skal et flertal af kriterierne være opfyldt, for at Halberg Kapital vil foretage en investering. Halberg Kapital investerer i både minoritets- og majoritetsandele. Halberg Kapital tager gerne majoritetet fra start når vi er sikre på virksomheden og ledelsens kvaliteter. Minoritet (10-25%) med mulighed for at øge, når vi er mindre sikre.

Halberg Kapital henvender sig til den samvittighedsfulde virksomhedsejer, der ikke vil invitere en hvilken som helst investor ind i ejerkredsen af den virksomhed, som sandsynligvis har været ejerlederens hjertebarn gennem en lang årrække.

Halberg Kapital har til forskel fra andre investorer i unoterede virksomheder ikke et afkastkrav på eksempelvis 25% årligt og en investeringshorisont på 3-5 år. På langt sigt skal der ske en sund forrentning af kapitalen, hvilket bl.a. indebærer, at afkastet skal være højere end det, som kan opnås ved investering i børsnoterede aktier.